Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
Головна
 
Про нас
 
Послуги
 
Вартість послуг
 
Персонал
 
Партнерство
 
Зворотній зв'язок
 
Контакти
 
Корисна інформація
 
Статті, огляди
 
 Аудиторская фирма МОНОЛИТ  Гранит и мрамор со всего мира

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом

    

       Крім аудиту фінансової звітності також можуть виконуватись  завдання з надання впевненості, що не є аудитом, такі як:
          
оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту),
використання виробничих потужностей, функціонування системи управління, системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу, систем  управління персоналом, інформаційних систем (технологій), систем корпоративного управління;
           -
оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
           -
оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
           - оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

           - економічні експертизи (крім судової експертизи, експертних досліджень та експертиз за вимогою правоохоронних органів);
          
оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);
          
оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку,  відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
           - здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
          
перевірка прогнозної фінансової інформації;
          
інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

      
Таким чином,  за ініціативою власників бізнесу або менеджменту компанії, перевірки може бути тематичної, наприклад, оцінка правильності нарахування та відображення в звітності ПДВ, податку на прибуток, заробітної плати, правильності нарахування і оплати всіх видів податків, обліку основних засобів, дебіторської і кредиторської заборгованості, однієї або декількох окремих фінансово-господарських операцій.

      
Податкова перевірка – це оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам податкового законодавства, тобто перевірка відповідності порядку формування, відображення в обліку і сплати економічним суб'єктом податків і інших платежів до бюджетів різних рівнів і позабюджетні фонди нормам, встановленим законодавством. Для того, щоб максимально повно вивчити і згодом понизити податкові ризики організації, необхідно провести повноцінну податкову перевірку, оскільки податкова складова загального аудиту не може охопити всього об'єму інформації, що впливає на податкові зобов'язання організації. 

      
Оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам податкового законодавства є завданням з надання впевненості, що не є аудитом. Оцінка відповідності податковому законодавству  проводиться за рішенням підприємства в об'ємах і в терміни, обумовлені договором між аудитором і замовником за ініціативою акціонерів, керівництва, чи на вимогу фінансово-кредитних організацій (наприклад, при отриманні кредиту, оформленні договору застави), страхових фірм.
 
      
Значимість податкового аудиту останнім часом значно зросла, так влітку 2011 року між Аудиторською палатою України та Державною податковою службою України підписано Генеральну угоду про співробітництво та взаємодію у процесі проведення аудиторськими фірмами аудиту податкової звітності платників податків.

      
Сторони домовились про співробітництво та взаємодію у процесі проведення аудиторськими фірмами аудиту податкової звітності платників податків, надання аудиторськими фірмами платникам податків інших аудиторських послуг з питань оподаткування.

      
Оцінка відповідності податковому законодавству  дозволяє організації понизити свої податкові ризики.