Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
Головна
 
Про нас
 
Послуги
 
Вартість послуг
 
Персонал
 
Партнерство
 
Зворотній зв'язок
 
Контакти
 
Корисна інформація
 
Статті, огляди
 
 Аудиторская фирма МОНОЛИТ  Гранит и мрамор со всего мира

Трансформація фінансової звітності за МСФЗ.

       

Пропонуємо послуги по трансформації фінансової звітності, складеної згідно законодавства України  у фінансову звітність за МСФЗ.

Фінансова звітність є своєрідною візитною карткою бізнесу, вона дає змогу зробити висновки про фінансовий стан підприємства, успішність компанії та перспективи її розвитку. Фінансова інформація – це перше, що цікавить потенційних інвесторів, організації що фінансують бізнес, власників бізнесу, а часто й покупців та постачальників. 

         Наявність прозорої й відкритої фінансової звітності по МСФЗ є необхідною умовою для виходу на міжнародні ринки та співпраці з іноземними компаніями, сприяє притоку інвестицій та полегшує вихід підприємств на міжнародні ринки капіталу.

         Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено обов'язкове складання публічними акціонерними товариствами, банками та страховиками, а також підприємствами, які проводять господарську діяльність за видами, визначеними КМУ, фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ.

         Підготовка фінансової звітності та коригування інформації за даними статистичної звітності, що підготовлена по МСФЗ можлива двома методами: 
    -  
методом трансформації,
    -  
методом паралельного обліку.

         Метод трансформації передбачає складання фінансової звітності за МСФЗ шляхом групування облікової інформації відповідно з правилами П(С)БО. Оскільки методи оцінки статей звітності, викладені в П(С)БО, узгоджуються з МСФЗ, трансформацію можна здійснити на базі фінансових звітів, складених відповідно до вимог П(С)БО.

         Процес трансформації передбачає здійснення комплексу заходів, а саме:
    -   порівняльний аналіз облікової політики на відповідність вимогам МСФЗ та виявлення сфери коригувань;
    -   аналіз операцій на відповідність МСФЗ;
    -   збір інформації для проведення трансформації;
    -   підготовку трансформаційних таблиць;
    -   коригування та пере класифікацію статей звітності (підготовку трансформаційних записів з використанням балансових рахунків), складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ.

         При першому застосування МСФЗ необхідно:
    -   складання вступного балансу згідно МСФЗ,
    -   складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду,
    -   складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.

         Єдиної методики проведення трансформації української звітності у звітність, яка б відповідала МСФЗ, немає. У кожному окремому випадку на неї впливає специфіка фінансово-господарської діяльності, особливості організації бухгалтерського обліку та облікова політика.

          Спеціалісти фірми також можуть надати окремі послуги, пов’язані з переходом підприємства на ведення обліку та складання фінансової звітності у відповідності з МСФЗ:
    -   Проведення порівняльного аналізу  (виявлення розбіжностей) українських стандартів бухгалтерського обліку та МСФЗ для виявлення розбіжностей в оцінках з урахуванням особливостей ведення бізнесу конкретної компанії.
    -   Аналіз фінансової звітності, підготовленої компанією згідно з П(С)БО, на її відповідність П(С)БО.
    -   Підготовка облікової політики компанії відповідно до МСФЗ.
    -   Консультаційні послуги з МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ», та інші.