Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
Головна
 
Про нас
 
Послуги
 
Вартість послуг
 
Персонал
 
Партнерство
 
Зворотній зв'язок
 
Контакти
 
Корисна інформація
 
Статті, огляди
 
 Аудиторская фирма МОНОЛИТ  Гранит и мрамор со всего мира

Послуги

   

       

       Правові принципи здійснення аудиторської діяльності в Україні регламентуються Законом України від 22.04.1993 №3125-XІІ "Про аудиторську діяльність". Товариство «АФ «Моноліт» здійснює аудиторську діяльність відповідно до вимог статті 3 Закону України від 22.04.1993 N 3125-XІІ "Про аудиторську діяльність".

        Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, що містить у собі організаційне й методичне забезпечення аудита, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послуг.  

       Аудиторська палата України своїм рішенням від 29.12.2015р. №320/1 затвердила для застосування при виконання завдань з 1 льтого 2016 року в якості національних стандартів аудиту Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2014 року (далі – МСА).

       МСА регулюють процес виконання аудиторами та аудиторськими фірмами завдань протягом всього процесу виконання, починаючи з рішення щодо прийняття і продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань

      Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України, у відповідності зі стандартам аудита.

       Зараз діє Рішення АПУ від 22 грудня 2011 року N 244/14, зі змінами, Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми).

      
Серед затверджених  послуг, які можуть надаватися аудиторами, такі як:

      
Послуги у сфері аудиту, які є завданням з надання впевненості
      
1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
      
2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
      
3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.
      
      
Послуги у сфері аудиту, які є супутніми послугами, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг
      
1. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.
      
2. Завдання з підготовки фінансової інформації. 

      
Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, визначені Законом України «Про аудиторську діяльність»
      
1. Ведення бухгалтерського обліку.
      
2. Складання фінансових звітів.
      
3. Відновлення бухгалтерського обліку.
      
4. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
          
обрання облікової політики, встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку, організація бухгалтерського обліку, консолідація фінансової звітності, трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою, інші види консультацій з питань обліку та звітності.
      
5. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.
      
6. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
      
7. Складання податкових декларацій та звітів.
      
8. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.
      
9. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
          
правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;
          
організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
          
інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
          
- управління грошовими потоками, інвестиційної політики.
      
10. Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).
      
11. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.
      
12. Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.
      
13. Інші види  професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської  діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України. 

      
Організаційне та методичне забезпечення аудиту
      
1. Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо).
      
2. Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів.3.    3дійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.