Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
Головна
 
Про нас
 
Послуги
 
Вартість послуг
 
Персонал
 
Партнерство
 
Зворотній зв'язок
 
Контакти
 
Корисна інформація
 
Статті, огляди
 
 Аудиторская фирма МОНОЛИТ  Гранит и мрамор со всего мира

Обов’язковий аудит

       

      
       Обов’язковим вважається аудит, коли  проведення аудиту є обов'язковим відповідно до чинного законодавства України. Згідно законодавства проведення аудиту є обов'язковим для:

      
1. Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

       2. Перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

       3. Емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

      
4. В інших випадках, які передбачені законодавством України.

      
Ми проводимо:
 
      
Аудит емітентів цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, законодавства України, рішень НКЦПФР:
           -
при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;
           -
при розкритті інформації емітентом
або професійним учасником фондового ринку;
           -
при отриманні ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку.

      
Аудит небанківських фінансових компаній
згідно з розпорядженнями Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, а саме ломбардів, кредитних спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інших фінансових установ.  
      
      
Аудит/перевірка фінансового стану засновників - спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу (при реєстрації першого випуску цінних паперів).

      
Інші випадки обов'язкового аудиту, передбачені законодавством України: 
           -
підтвердження достовірності та повноти передавального акту, ліквідаційного балансу, розподільного балансу при зміні організаційної форми підприємств, при реорганізації;
           -
підтвердження достовірності та повноти звіту про наслідки обміну акцій
на письмові зобов'язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника, тощо.

      
Зовнішня перевірка діяльності компанії дає можливість отримати об'єктивну оцінку стану фінансово-економічної діяльності організації. Керівникові аудиторська перевірка допоможе зрозуміти, наскільки ефективна система внутрішнього контролю в організації, і отримати конкретні рекомендації по поліпшенню роботи.

      
Наші фахівці аудитори на договірних засадах швидко та якісно проводять аудит публічної фінансової звітності суб'єктів господарювання, у випадках, передбачених законодавством.