Версия для печатиНа печать Написать письмоНаписать письмо ВойтиАвторизация Карта сайтаКарта сайта
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
АФ "Моноліт" - ми працюємо заради Вашого успіху.
Головна
 
Про нас
 
Послуги
 
Вартість послуг
 
Персонал
 
Партнерство
 
Зворотній зв'язок
 
Контакти
 
Корисна інформація
 
Статті, огляди
 
 Аудиторская фирма МОНОЛИТ  Гранит и мрамор со всего мира

Бухгалтерський супровід

  

      
       Спеціалісти аудиторської фірми «Моноліт» надають послуги, пов'язані з обліком діяльності господарських підприємств, а саме:
          
- Постановка бухгалтерського обліку.
          
- Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності для дрібних підприємств та підприємців на правах бухгалтера .
          
- Складання фінансових звітів.
          
- Відновлення бухгалтерського обліку.
          
- Перевірка окремих розділів бухгалтерського обліку підприємства.
          
- Консультування.

       Комплекс робіт по постановці бухгалтерського і податкового обліку має на увазі організацію на підприємстві повноцінної системи обліку. Потреба в цій послузі виникає не лише при створенні підприємства, але і при реорганізації компанії або розширенні сфер його діяльності.

      
У випадку якщо Ви не готові передати бухгалтерський облік на аутсорсинг, але хочете бути упевнені, що облік в компанії відповідає сучасним вимогам, що пред'являються державними органами, акціонерами, кредиторами, інвесторами, ми готові здійснити увесь комплекс робіт по постановці бухгалтерського і податкового обліку, який складається з наступних заходів:
          
- вивчення  специфіки діяльності підприємства;
          
- формування робочого плану рахунків синтетичного і аналітичного обліку;
          
- розробка облікової політики в цілях бухгалтерського обліку і оподаткування;
          
- розробка положення про ведення документообігу, включаючи перевірку усіх документів на відповідність;
          
- автоматизації бухгалтерського обліку (1С Бухгалтерія 7.7…);
          
- складання індивідуального податкового календаря;
          
- консультування штатних фахівців бухгалтерії по питаннях оформлення звітності;
          
- підготовки трудових договорів і системи мотивації для співробітників бухгалтерії клієнта.

      
По завершенню проект по постановці бухгалтерського обліку ми передамо Вам наступний пакет документів, включаючи відповідні положення:
          
- План рахунків для Вашого підприємства;
          
- Положення про бухгалтерський облік підприємства;
          
- Положення про ведення документообігу;
          
- Положення про облікову політику підприємства;
          
- Посадові інструкції;
          
- Штатний розклад.
      
Додатково можливо розробити систему мотивації співробітників бухгалтерії.

      
Наша компанія готова надати серію консультацій по організації бухгалтерського і податкового обліку для початкуючих підприємців, а також забезпечити ведення бухгалтерії Вашого підприємства на умовах аутсорсинга.

      
Складання звітності та ведення бухгалтерського обліку (аутсорсинг) для дрібних  та середніх підприємств має свої переваги:
          
він обходиться компанії істотно дешевше, ніж витрати на зарплату штатним бухгалтерам;
          
не потрібно купувати програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та постійно поновлювати та доповнювати  його;
          
підприємство не тратить кошти на оплату перерв в роботі, обумовлених хворобою співробітника, його відпусткою чи звільненням; 
          
працівник аудиторської фірми не має  особистої  зацікавленості в справах компанії-замовника, тоді як штатний бухгалтер, керований корисливими мотивами, нерідко стає джерелом витоку конфіденційної інформації;  
           
відповідальність за невчасне складання звітності або неякісно виконані роботи повністю лежить на співробітниках аутсорсингової компанії.

      
Передача ведення бухгалтерського обліку сторонній компанії, що спеціалізується на бухгалтерському обслуговуванні підприємств – це прогресивний шлях організації облікової роботи на підприємстві.Для великих підприємств аутсорсинг може бути представлений у вигляді передачі розрахунку заробітної плати і податків із заробітної плати співробітників, а також кадрового обліку або інших окремих ділянок. 

      
Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності можуть надаватись по питанням:
          
- обрання облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку;
           - встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
          
- організація бухгалтерського обліку;
          
- консолідація фінансової звітності;
          
- трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
          
- інші види консультацій з питань обліку та звітності. 

      
Аудиторська фірма може виконати для Вас аналіз фінансового стану підприємства; постановку системи внутрішнього аудиту (або її частини), яка враховує вимоги міжнародних стандартів та законодавства України; консультування по введенню системи внутрішнього аудиту та по окремих проблемах, які існують чи можуть виникнути при діючій у клієнта системі внутрішнього аудиту.

       Послуги по відновленню бухгалтерського обліку.
       Якщо вашій організації необхідно відновити бухгалтерський або податковий облік, наші фахівці кваліфіковано нададуть таку послугу. Вона включає: введення в регістри бухгалтерського обліку даних про фінансово-господарські операції підприємства за звітний період по наявних первинних документах; приведення у відповідність договірної бази і обліку; відновлення втраченої або своєчасно не оформленої первинної документації і ділянок обліку; консультації по питаннях ведення бухгалтерського обліку; здача звітності у відповідні інстанції (за домовленістю). Відновлення обліку може проводитись в повному об'ємі або частково (відновлення окремих ділянок або періодів фінансово-господарської діяльності).

      
Ми надаємо окремі послуги, пов’язані з бухгалтерським супроводом, податковим обліком, внутрішнім аудитом:
          
- ведення бухгалтерського обліку представництва клієнта;
          
- проведення інвентаризації на певному складі;
          
- підготовка облікової політики, робочого плану рахунків;
          
- підготовка системи документообігу;
          
- експертиза документів та підготовка аналітичних довідок та висновків з питань обліку;
          
- методична та правова підтримка рішень в галузі бухгалтерського обліку;
          
- розробка методики консолідації балансу та інших форм внутрішніх звітів для підприємств, що мають філіали чи структурні підрозділи на самостійному балансі;
          
- підготовка податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб;
          
- ведення бухгалтерського обліку заробітної плати персоналу та інше. 

      
В Україні є підприємства, які вже складають звітність у відповідності до МСФЗ. Це ті підприємства що:
          
Працюють із закордонними партнерами. Якщо компанія активно співпрацює із закордонними партнерами, то звітність, складена на зрозумілій їм мові та в спів ставній формі, підвищує довіру до її достовірності, дає можливість прийняти вірні управлінські рішення для подальшого розвитку.
          
Потребують кредитних ресурсів. Однією з основних перешкод для зростання українських компаній сьогодні є брак фінансових ресурсів. Тому зараз є особливо привабливими західні ринки капіталу з відносно нижчими процентними ставками і наявністю довгострокових кредитів. До даної категорії відносяться перш за все капіталомісткі підприємства, що належать до галузей, які найдинамічніше розвиваються (лізингові, торгові, промислові компанії і ін.).
          
Підприємства, акції яких котуються на біржі.
          
Які мають розвинену систему корпоративної культури.

      
Складати й оприлюднювати свою фінансову звітність відповідно до МСФЗ зобов’язані:
          
починаючи з звіту за 2012 календарний рік (дата переходу 1 січня 2012 року), публічні акціонерні товариства, банки й страховики;
          
починаючи з 1 січня 2013 року – підприємства, що надають фінансові послуги, ( підприємства недержавного пенсійного забезпечення;
          
-  починаючи з 1 січня 2014 – підприємства, що займаються допоміжною діяльністю у сферах послуг й страхування;
          
починаючи з 1 січня 2015 року – кредитні спілки та підприємства, що ведуть діяльність з управління активами. 

       Це вимагає від підприємств певних зусиль, в т.ч. і фінансових на підбір чи перенавчання свого бухгалтерського персоналу. 

      
Послуги по складанню фінансової звітності за МСФЗ, послуги по трансформації фінансової звітності складеної за НП(С)БО в звітність за МСФЗ можуть надати наші спеціалісти.